Cranio-sacrální terapie

Cranio-sacrální terapie(cranium = lebka, sacrum = kost křížová) je jemná a velmi příjemná, neinvazivní technika masáže, která se od ostatních liší tím, že jde z části o práci s energií.

V Cranio-sacrální terapii se pracuje s tzv. kraniosakrálním pulsem.

Tato technika pracuje s komplexním systémem, zahrnujícím nervový systém, mozek, míchu, fascie, tekutiny v těle, a následně i hormonální systém, svaly a kosti. Současný způsob života často přispívá k nerovnováze v pohybu a volném proudění mozkomíšního moku, což může vyvolat nepříznivé reakce v těle. Cranio-sakrální terapie se snaží nalézt přirozený způsob, jak podpořit tělo, aby se samo uzdravovalo, a zajistit, aby procesy probíhaly v harmonii a bez problémů.

Cranio-sacrální terapie ovlivňuje celé tělo i psychiku, a to prostřednictvím jemných dotyků a manipulací. Během terapie se zaměřujeme na různé části těla, což nám umožňuje cílit na konkrétní oblasti, kde je potřeba harmonizace a podpora.Terapii zahajujeme úvodním povídáním, kdy se dotazuji na zdravotní stav a téma, problém, které vás přivádí. Podle toho pracuji dále a vybírám pro Vás ten nejvhodnější postup.

Při Cranio-sacrální terapii leží klient na zádech na masérském lehátku a masáž se provádí přes oblečení jemným dotykáním.

S čím Vám může Cranio-sacrální terapie pomoci:

  • Psychika – stres, únava, ůzkosti, deprese, trauma, poruchy učení, uvolnění atd.
  • Tělo – bolesti svalů, kloubů, hlavy, ženské potíže, těhotenství a příprava na porod, travicí systém, dýchací systém, krevní tlak, imunita, vitalita a další.